Downov syndrom nieje postihnutie, ale už to je štýl života u nás. Maťdieťa so špeciálnymi potrebami vyžaduje veľkú dávku zodpovednosti a dôvery v život ako taký.

Odkedy sa Kristiánko narodil , robíme všetko preto aby napredoval. Pre nás bude vždy ten najkrajší, najšikovnejší, ktorý úsmev rozdáva na všetky strany.Vybrali sme si spôsob života -Downov syndrom -a kráčame spolu na tejto ceste.

Kristiánko je 4,5 ročný chlapček , ktorý má globálnu hypotóniu s výraznou kĺbnov hypermobilitou, Deti, ktoré sa narodia s Downovým syndrómom, majú oneskorený nielen motorický, ale aj verbálny a sociálny vývoj. Podarilo sa nám trochu posilniť tú motorickú stránku , tak tento rok sa zameriavamena tú rečovú obllasť.

Kiko v auguste mal 4 roky Dlhá cesta za nami , ešte dlhšia pred nami. Je to bojovník , zvláda cvičenia často aj bez plaču. Ale už by sme mu chceli aj rozumieť , samozrejme cvičíme naďalej , ale už by sme potrebovali sa naučiť aj pár slov……možno často aj on by nám chcel povedať niečo, ale neide to. Po absolvovaní rehabilitačných pobytov vždy je pevnejší a svaly merateľne narastú . Ale potrebujeme pridať viac logopedie….toto nám umožňujú v Hendicentre,kde by sme veľmi radi aj tento rok  tišli a naučili sa veľa nových vecí . Kedže všetko niečo stojí , totiž poisťovne prispievajú len veľmi málo , na niektoré terapie vôbec ,sme sa obrátili na Vás všetkých. 

Kristiánko sa narodil síce s extra chtomozomom, čo je genetický stav , ale urobíme všetko,aby dosiahol v určitých činnostiach samostatnosť,aby bol v živote čo najmenej odkázaný na pomoc druhých.

S úctou a pokorou Vás prosíme o finančný dar, ktorý premeníme na pomoc konkrétnu, adresnú, hmatateľnú, zážitkovú. Váš dar pre Kristiánka  znamená “krajší zajtrajšok”.
Ďakujeme

Podporiť ma môžete na overenej výzve:
https://www.ludialudom.sk/vyzvy/12494

Priamo na účet:

SK65 0200 0000 0023 4561 1455
Zo ❤ ĎAKUJEME❤